Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp geworden in onze samenleving en het wordt steeds duidelijker dat we onze manier van leven moeten veranderen om de planeet te beschermen. Een van de belangrijkste uitdagingen is het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het stimuleren van hernieuwbare energiebronnen. Met Scoptvision willen we er alles aan doen om de transitie naar een groene economie te versnellen.

Zo zijn we recentelijk een aangegaan met huisvestingsmaatschappij T-vastgoed om hun energiestromen te optimaliseren. Dit is een belangrijke stap in de richting van een duurzame toekomst en het verminderen van de ecologische voetafdruk van gebouwen.

De eerste stap in deze samenwerking is het inzichtelijk maken van alle energiestromen via een dashboard, waarbij alles gevisualiseerd wordt. Dit zal helpen om de energieconsumptie in kaart te brengen en om de productie van elektriciteit en de consumptie hiervan op elkaar af te stemmen. Het doel is om de energieconsumptie te verminderen en om de productie van hernieuwbare energie te stimuleren.

In eerste instantie zal dit plaatsvinden binnen één gebouw, maar het is de bedoeling om dit later uit te breiden naar meerdere gebouwen. Door het delen van energie tussen gebouwen kunnen huurders profiteren van lagere prijzen en wordt de kracht van hernieuwbare energie versterkt.

T-vastgoed zal met deze samenwerking een pionier zijn op het gebied van groene energie en zal bijdragen aan de ontwikkeling van de gebouwen van de toekomst. Door het verminderen van het energieverbruik en het stimuleren van hernieuwbare energiebronnen, kan deze samenwerking bijdragen aan de reductie van de CO2-uitstoot en het behoud van de planeet.

In de toekomst zullen we meer van dit soort samenwerkingen zien tussen bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid, want het potentieel is enorm.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Klik hier