Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 28-09-2023

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Scoptvision BV (“wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, opslaat en beschermt in verband met het gebruik van onze mobiele applicatie “Scopt”. We zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van onze gebruikers en het voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen mogelijk de volgende soorten persoonlijke gegevens wanneer u onze app gebruikt:

 • Accountinformatie: Als u zich registreert voor een account, kunnen we uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens verzamelen.
 • Apparaatinformatie: We kunnen informatie verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze app, inclusief het type apparaat, het besturingssysteem en unieke apparaat-ID’s.
 • Gebruiksgegevens: We verzamelen informatie over hoe u onze app gebruikt, zoals de functies die u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt en de acties die u onderneemt.
 • Locatiegegevens: Als u toestemming hebt gegeven, kunnen we informatie over uw locatie verzamelen via GPS of andere technologieën om bepaalde app-functies te bieden.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van de app: We gebruiken uw gegevens om de app en de bijbehorende services te leveren, inclusief het personaliseren van uw ervaring.
 • Klantenservice: We kunnen uw gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen en verzoeken.
 • Verbetering van de app: We analyseren gegevens om onze app te verbeteren en nieuwe functies te ontwikkelen.
 • Marketing: We kunnen u marketingcommunicatie sturen als u hiervoor toestemming hebt gegeven. U kunt zich op elk moment afmelden voor dergelijke communicatie.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We nemen de beveiliging van uw gegevens serieus en nemen redelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We gebruiken onder andere versleutelingstechnologieën om uw gegevens te beschermen.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens

Wij delen persoonlijke informatie met de volgende partijen:

 • Bezorgbedrijven: Om producten te leveren die u bij ons hebt besteld.
 • Serviceproviders en adviseurs: Zoals bedrijven die onze IT-infrastructuur ondersteunen, ons helpen bij het analyseren van de gegevens die we verwerken, betalingen verwerken, berichten naar onze klanten sturen, juridisch of financieel advies geven en ons over het algemeen helpen bij het leveren van onze diensten aan u.
 • Externe partners: In sommige gevallen hebt u mogelijk een Scoptvision-product gekocht via een installateur, energieleverancier of andere externe partner, die deze producten mogelijk heeft gebundeld met hun eigen toepassingen of serviceaanbiedingen. Dergelijke functionaliteiten kunnen uw persoonlijke gegevens of een deel daarvan vereisen. Met de registratie van het Scoptvision-account kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met deze derde partij.
 • Wettelijke verantwoordelijkheid: Uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien dit redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan de wet, indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten, om op eventuele aanspraken te reageren of om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen en om, zonder beperking, onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de Dienst.
 • Bedrijfsoverdracht: Bij de ontwikkeling van ons bedrijf kunnen wij bedrijven of activa verkopen of kopen. In het geval van een bedrijfsuitverkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis, kunnen persoonlijke gegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.

Wij onthullen persoonlijke informatie enkel voor doeleinden hierboven beschreven. Wij kunnen geanonimiseerde statistische informatie en analyses verstrekken over gebruikers van onze producten en diensten, waar deze onherleidbaar zijn naar uw identiteit.

Hoe voldoet Scopt aan de eisen van de GDPR?

Privacygerichte archivering biedt de basis voor GDPR-compliance. Veel eisen van de GDPR zijn eenvoudiger te implementeren op basis van een centraal gegevensbeheer met bewaarbeheer (retention management).

 • Data Classificatie: Onze gegevensverwerking omvat een gedetailleerde classificatie van gegevens, wat helpt bij gegevensminimalisatie (data minimization) en het beperken van opslag volgens de vereisten van de GDPR. We verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor specifieke doeleinden.
 • Data Eliminatie: We implementeren bewaarbeheer (retention management) om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is. Onze systemen kunnen gegevens automatisch wissen wanneer de bewaartermijn is verstreken.
 • Data Transparantie: We zorgen voor transparantie in onze gegevensverwerking en archivering door audit trail/geschiedenis bij te houden, zodat alle gebeurtenissen van processen in de backend worden gedocumenteerd.
 • Archivering van data met Retention Management: Onze gegevensopslag en archivering zijn ontworpen om te voldoen aan de vereisten van GDPR. We maken gebruik van retentiebeheer (tijdstempels & slot) om een vaste opslagperiode toe te passen op elk bestand, wat helpt bij opslagbeperking en gegevensminimalisatie.

Uw rechten volgens GDPR

Volgens de GDPR heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recht om een kopie op te vragen (Artikel 15): U kunt te allen tijde een kopie van uw persoonlijke gegevens opvragen. Elke grafiek of tabel kan individueel worden gedownload of per verzoek worden opgevraagd.
 • Recht op gegevenswissing (Artikel 17): We voldoen aan het recht op gegevenswissing door inwilliging van verwijderverzoeken en het naleven van wettelijke bewaarplicht.
 • Continue monitoring van technische & organisatorische maatregelen (Artikel 24(1)): We zorgen voor continue monitoring van de geïmplementeerde technische & organisatorische maatregelen om te voldoen aan de vereisten van GDPR.
 • Gegevensbescherming door technologieontwerp en standaardinstellingen (Artikel 25): Onze systemen zijn ontworpen om gegevensbeschermingsprincipes te implementeren, inclusief gegevensminimalisatie, opslagbeperking en bewaarbeheer.
 • Registratie van verwerkingsactiviteiten (Artikel 30): We registreren verwerkingsactiviteiten en monitoren loggegevens, waaronder een audit trail/geschiedenis.
 • Beveiliging van verwerking (Artikel 32): We zorgen voor beveiliging van verwerking door middel van encryptie, serverauthenticatie en andere passende technische maatregelen.
 • Data breach (Artikelen 33 & 34): In geval van een datalek, melden we dit aan de toezichthouder en aan de betrokkenen zonder onnodige vertraging en documenteren we feiten met betrekking tot datalekken.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele materiële wijzigingen via de app of via andere communicatiemiddelen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of uw gegevens, neem dan contact met ons op via info@scoptvision.com.